SoffaDirekt

  • Skrivet av
  • .

SoffaDirekt valde, efter en tid med ett konkurrerande nätverk, att ansluta till Awins globala nätverk för att utveckla sin affiliatestrategi.

Dela

Mål

Förutom att ta ett helhetsgrepp kring SoffaDirekts affiliatestrategi och därmed öka försäljningen var SoffaDirekts förväntingar följande:

  • Säkerställa långsiktig tillväxt
  • Öka varumärkeskännedom
  • Utöka publicistmixen

Genomförande

Efter att ha analyserat tidigare resultat och identifierat möjliga förbättringsområden lanserades programmet på respektive marknad där migrationen av existerande publicister blev startskottet. Efter att framgångsrikt migrerat alla kvalitativa publicister påbörjades processen med att rekrytera nya publicister baserat på önskemål och tillväxtmöjligheter. Därefter konstruerades en långsiktig kampanjplan där Awin tillsammans med SoffaDirekt planerade in exponeringsmöjligheter med målet att driva så mycket försäljning som möjligt. Under projektets gång analyserades både uppsatta mål samt resultat för att säkerställa att vi var på rätt väg. En kontinuerlig och transparent dialog mellan kund och ansvarig account manager är vitalt i ett lyckat samarbete.

Resultat

En månad efter migrationen såg vi +37% i omsättning. Under Q1 2018, tre månader efter lansering kunde vi se följande resutat:

  • En ökning på 317% i klick
  • Genomsnitt på 185 försäljningar per månad
  • En +171% tillväxt av publicister på programmet
  • Programmet bestod nu av en attraktiv publicistmix spridd över flera vertikaler

Publicistmix, SoffaDirekt

Stefan Söderlund, Marknadsansvarig på SoffaDirekt: "Awin har under vårt samarbete haft en hög servicenivå och hela tiden bidragit med nya idéer, veckovisa avstämningar samt lukrativa publicistmöjligheter. Redan från dag ett fick vi en bra känsla som sedermera visade sig stämma då vi redan nu ser en ökning på 80% av försäljningsvärdet. Resultaten vi ser är en direkt reflektion av den service vi fått och fortsätter att få från Awins Nordiska account management team och deras sales representatives. Vi är glada över den förändring vi sett sedan arbetet med Awin tog fart och vi känner stort förtroende och tillit till Awin och deras globala team."

 

Dela